Ukri Oy on konservointiin, restaurointiin
ja vaativaan korjausrakentamiseen
erikoistunut rakennusalan yritys.