Ukri Oy tarjoaa palveluja
seuraavilla toimialoilla:

Konservointi ja restaurointi
Kuntotutkimus, dokumentointi
Väritystutkimus ja värityssuunnitelmat
Työselitykset, mallityöt
Rakennehalkeamien korjaus ja injektointi, rakenteiden vahvistaminen
Rappaus- ja muuraustyöt
Koriste- ja listarappaus
Terasti- ja erikoisrappaus
Kipsi- laasti- ja betonikoristeiden korjaus- ja uusinta
Puurakennusten ja -rakenteiden restaurointi
Maalaus, erikoismaalaus, koristemaalaus, erikoispintakäsittelyt
Pinkopahvitus, tapetointi
Vaativa uudisrakentaminen